OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański, m.Gdańsk, obr. Gdańsk 126, dz. nr 41/2 o pow. 3,0972 ha + LISTY - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. gdański, m.Gdańsk, obr. Gdańsk 126, dz. nr 41/2 o pow. 3,0972 ha + LISTY

Cena wywoławcza:
19,32 dt
Powierzchnia:
3,0972 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-06-11
Data publikacji:
2024-05-13
Data zakończenia publikacji:
2024-06-12
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.GZ.4243.39.2023.MBR.7
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Numer działki:
41/2
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , m. Gdańsk , M. Gdańsk , 126

Opis

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 126 Gdańsk, gmina miejska Gdańsk, powiat Gdański oznaczona jako działka nr 41/2 o pow. 3,0972 ha, posiadająca księgę wieczystą nr KW GD1G/00013539/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku

Pełna treść wykazu w załączniku poniżej