OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Barciany, obr. Radosze, dz. 103 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Barciany, obr. Radosze, dz. 103

Cena wywoławcza:
12 560,00 zł
Powierzchnia:
0,5392 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2023-11-21
Data publikacji:
2023-10-27
Data zakończenia publikacji:
2023-11-22
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.KO.4240.86.2023.LZ.27
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
103
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , kętrzyński , Barciany , Radosze