Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, obręb Jasień, działka nr 5/13 o pow. 3,8200 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, obręb Jasień, działka nr 5/13 o pow. 3,8200 ha.

Cena wywoławcza:
1 608 480,00 zł
Powierzchnia:
3,8200 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-02-13
Data publikacji:
2024-01-29
Data zakończenia publikacji:
2024-02-14
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4240.41.2023.AK
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , bytowski , Czarna Dąbrówka , Jasień

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Czarna Dąbrówka, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Jasień jako działka nr 5/13 o pow. 3,82 ha, w tym: - grunty orne w klasie: - RVI – 3,37 ha, - grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych w klasie : - Lzr-RVI – 0,45 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lęborku prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00015373/6. Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Bytowie. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: