OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, obr. Wągniki, dz. 14/2 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Górowo Iławeckie, obr. Wągniki, dz. 14/2

Cena wywoławcza:
415 100,00 zł
Powierzchnia:
10,1929 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2023-12-19
Data publikacji:
2023-11-28
Data zakończenia publikacji:
2023-12-20
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.GZ.4243.422.2023.AKo.6
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Numer działki:
14/2
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , bartoszycki , Górowo Iławeckie , Wągniki