Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Człuchów, obręb Kiełpin udział 1/2 w działce 58/16 o pow. 0,2100 ha (sprzedawany udział wynosi 0,1050 ha). - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat człuchowski, gmina Człuchów, obręb Kiełpin udział 1/2 w działce 58/16 o pow. 0,2100 ha (sprzedawany udział wynosi 0,1050 ha).

Cena wywoławcza:
61 650,00 zł
Powierzchnia:
0,1050 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-02-13
Data publikacji:
2024-01-29
Data zakończenia publikacji:
2024-02-14
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4240.181.2022.PZ
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , człuchowski , Człuchów , Kiełpin

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Człuchów, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0011 Kiełpin jako udział ½ w działce nr 58/16 o pow. 0,2100 ha, (sprzedawany udział wynosi 0,1050 ha), w tym: grunty orne w klasie RV – 0,0700 ha, pastwiska trwałe w klasie PsV – 0,1400 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Człuchowie prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00018306/8. Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Człuchowie. Pełna treść w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: