Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Tuchomie, obręb Tuchomie, działka nr 110/5 o pow. 1,5028 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Tuchomie, obręb Tuchomie, działka nr 110/5 o pow. 1,5028 ha.

Cena wywoławcza:
643 140,00 zł
Powierzchnia:
1,5028 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-02-13
Data publikacji:
2024-01-29
Data zakończenia publikacji:
2024-02-14
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4240.30.2023.PZ
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , bytowski , Tuchomie , Tuchomie

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Tuchomie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0011 Tuchomie jako działka nr: 110/5 o pow. 1,5028 ha w tym: grunty orne o pow. 1,4871 ha, w klasach: RIVa – 0,9959 ha, RIVb -0,4912 ha oraz nieużytki: N – 0,0157 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr SL1B/00022778/7. Łączna powierzchnia sprzedawanych użytków rolnych wynosi: 1,4871 ha. Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Bytowie. Pełna treść w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: