OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Czarna Dąbrówka, obr. Jasień, dz. nr 5/11, o pow. 0,4400 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

OT Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Czarna Dąbrówka, obr. Jasień, dz. nr 5/11, o pow. 0,4400 ha

Cena wywoławcza:
47 290,00 zł
Powierzchnia:
0,4400 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-02-13
Data publikacji:
2024-01-29
Data zakończenia publikacji:
2024-02-14
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4240.56.2023.AK
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , bytowski , Czarna Dąbrówka , Jasień

Opis

nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie gminy Czarna Dąbrówka pochodzącej po zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Czarna Dąbrówka . Przedmiotem ogłoszenia jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Czarna Dąbrówka, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Jasień jako działka nr 5/11 o powierzchni 0,4400 ha, w tym: - lasy - L23 ZL - 0,4400 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Lęborku prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00015373/6. Pełna treść w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: