Oddział Terenowy w Olsztynie, województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat gołdapski, gmina Banie Mazurskie obręb Lisy, dz. 142,6, 274/16, 148/2, 149/9 o powierzchni łacznej 25.2532 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie, województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat gołdapski, gmina Banie Mazurskie obręb Lisy, dz. 142,6, 274/16, 148/2, 149/9 o powierzchni łacznej 25.2532 ha

Oferta anulowana

Cena wywoławcza:
44,79 dt
Powierzchnia:
25,2532 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-04-03
Data publikacji:
2024-02-19
Data zakończenia publikacji:
2024-04-04
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.GZ.4243.60.2024.IŻ.1
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , gołdapski , Banie Mazurskie , Lisy

Opis

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat gołdapski, gmina Banie Mazurskie, obręb Lisy działki nr: 148/2 o pow. ewid. 9.2976, nr: 147/4 o pow. ewid. 2.1720, nr: 147/16 o pow. ewid. 0.0091, nr: 142/6 o pow. ewid. 8.0843, nr: 149/9 o pow. ewid. 5.6902. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 25.2532 ha, w tym w użytkach (RIVa/R - 5,0265 ha; RIVa/Lzr - 0,4874 ha; RIVb/R - 3,8878 ha; RIVb/Lzr - 0,3692 ha; RV/R - 4,9631 ha; RV/Lzr - 0,3646 ha; RVI/R - 2,5493 ha; ŁIV/Ł - 0,2101 ha; ŁIV/Lzr - 0,0233 ha; ŁV/Ł - 0,1875 ha; ŁV/W - 0,0386 ha; ŁV/Lzr - 0,3516 ha; PsIV/W - 0,0298 ha; PsV/Ps - 2,4135 ha; PsVI/Ps - 0,6953 ha; N/N - 3,6556 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1C/00017226/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.