Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, obręb Kołczygłówki, działka nr 44 o pow. 0,5000 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Kołczygłowy, obręb Kołczygłówki, działka nr 44 o pow. 0,5000 ha.

Cena wywoławcza:
132 350,00 zł
Powierzchnia:
0,5000 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-06-20
Data publikacji:
2024-06-05
Data zakończenia publikacji:
2024-06-21
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.BY.4240.62.2023.PZ
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , bytowski , Kołczygłowy , Kołczygłówki

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Kołczygłowy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0008 Kołczygłówki jako działka nr 44 o pow. 0,5000 ha w tym: grunty orne, RIVa – 0,5000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr SL1B/00018537/5. Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Bytowie. Pełna treść w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: