Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat malborski, gmina Stare Pole, obręb Złotowo, działka nr 173/1, 173/2 o pow. 1,1678 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat malborski, gmina Stare Pole, obręb Złotowo, działka nr 173/1, 173/2 o pow. 1,1678 ha.

Cena wywoławcza:
9,58 dt
Powierzchnia:
1,1678 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-07-11
Data publikacji:
2024-06-13
Data zakończenia publikacji:
2024-07-12
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.MA.4243.122.2023.MPŁ.
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Numer działki:
173/2
173/1
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , malborski , Stare Pole , Złotowo

Opis

Grunty położone w miejscowościach: a) Złotowo – pow. 1,1678 ha, KW nr GD1M/00004824/9 i oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Złotowo jako działka nr: 173/1, 173/2 Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 1,1678 ha, z czego: - pastwiska trwałe o pow. 1,1537 ha, w tym: PsII – 1,1537 ha - grunty pod rowami o pow. 0,1162 ha, w tym: W-PsII – 0,1162 ha

Pełna treść w załączniku poniżej

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: