Oddział Terenowy w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, obręb Workiejmy, dz. 93/2 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński, obręb Workiejmy, dz. 93/2

Oferta anulowana

Cena wywoławcza:
30 450,00 zł
Powierzchnia:
0,2562 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-06-11
Data publikacji:
2024-05-27
Data zakończenia publikacji:
2024-06-12
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
OLS.WKUZ.LI.4240.186.2022.KGu.49
Oddział terenowy KOWR:
OT Olsztyn
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
WARMIŃSKO-MAZURSKIE , lidzbarski , Lidzbark Warmiński , Workiejmy

Opis

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat lidzbarski, gmina Lidzbark Warmiński, obręb Workiejmy, działka nr 93/2 o pow. ewid. 0.2562 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2562 ha, w tym w użytkach (RIVa- 0,0170 ha; PsVI - 0,2392 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OL1L/00030329/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: