Oddział Terenowy Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, powiat sztumski, gmina Stary Dzierzgoń, obręb Bucznik, działka nr 6/4 o pow. 0,2200 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, powiat sztumski, gmina Stary Dzierzgoń, obręb Bucznik, działka nr 6/4 o pow. 0,2200 ha

Cena wywoławcza:
47 800,00 zł
Powierzchnia:
0,2200 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-07-11
Data publikacji:
2024-06-26
Data zakończenia publikacji:
2024-07-12
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
PRU.WKUZ.MA.4240.23.2024.MK
Oddział terenowy KOWR:
OT Pruszcz Gdański
Typ rozdysponowania:
Sprzedaż
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Numer działki:
6/4
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
POMORSKIE , sztumski , Stary Dzierzgoń , Bucznik

Opis

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położona w gminie Stary Dzierzgoń, obręb Bucznik oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/4 o pow. 0,2200 ha, w tym: RIVa – 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowym w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczysta nr GD2I/00006403/9.

Pełna treść w załączniku poniżej.

Dostępne załączniki wybranej oferty nieruchomości: