Warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii – mikrobiogazownie rolnicze

ANR AgroOZE

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej, jako RODO, świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści formularza zgłoszeniowego do udziału w organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa warsztatach dotyczących odnawialnych źródeł energii, w celach związanych z przeprowadzeniem naboru do udziału w warsztatach i ich organizacją. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do udział w organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa warsztatach.

Kontakt: Departament Innowacji: +22 376 70 66, + 22 376 71 90