ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Piaski, ob. Drzęczewo, Piaski i Podrzecze, pow. od 4,8610 ha do 34,6783 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Piaski, ob. Drzęczewo, Piaski i Podrzecze, pow. od 4,8610 ha do 34,6783 ha.

Cena wywoławcza:
296,00 dt
Powierzchnia:
34,6783 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2024-07-08
Data publikacji:
2024-05-29
Data zakończenia publikacji:
2024-07-11
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUZ.GZ.4243.7.2024.KBO.43
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Informacja o zamiarze sprzedaży:
Nie
Ogłoszenie:
Tak
Wykaz:
Nie
Lokalizacja (w zakresie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa):
WIELKOPOLSKIE , gostyński , Piaski , Drzęczewo
WIELKOPOLSKIE , gostyński , Piaski , Podrzecze
WIELKOPOLSKIE , gostyński , Piaski , Piaski

Opis

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane w wykazie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, położone w obrębach Drzęczewo, Piaski, Podrzecze,  gmina Piaski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 1. obręb DRZĘCZEWO - część I działki nr 2/14 o pow. 10,0000 ha (ark. mapy 2),
 2. obręb DRZĘCZEWO - część II działki nr 2/14 o pow. 10,0000 ha (ark. mapy 2),
 3. obręb DRZĘCZEWO - część III działki nr 2/14 o pow. 9,2901 ha (ark. mapy 2),
 4. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 2/18 o pow. 5,8281 ha (ark. mapy 2),
 5. obręb DRZĘCZEWO - część I działki nr 2/22 o pow. 17,5590 ha (ark. mapy 2),
 6. obręb DRZĘCZEWO - część II działki nr 2/22 o pow. 16,9000 ha (ark. mapy 2),
 7. obręb DRZĘCZEWO - część III działki nr 2/22 o pow. 19,6000 ha (ark. mapy 2),
 8. obręb DRZĘCZEWO - część IV działki nr 2/22 o pow. 20,8000 ha (ark. mapy 2),
 9. obręb DRZĘCZEWO - działki nr 5/1 o pow. 12,2976 ha, nr 6 o pow. 0,1891 ha, nr 7 o pow. 1,9031 ha o łącznej pow. 14,3898 ha, (ark. mapy 2),
 10. obręb DRZĘCZEWO - działki nr 5/3 o pow. 2,6079 ha, nr 51/1 o pow. 0,3448 ha i nr 52/7 o pow. 9,6724 ha o łącznej pow. 12,6251 ha (ark. mapy 2),
 11. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 52/8 o pow. 15,4890 ha (ark. mapy 2),
 12. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 9/1 o pow. 15,7988 ha (ark. mapy 2),
 13. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 9/3 o pow. 4,8610 ha (ark. mapy 2),
 14. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 13 o pow. 9,5900 ha (ark. mapy 2),
 15. obręb DRZĘCZEWO - działki nr 124/12 o pow. 0,0827 ha, nr 124/16 o pow. 0,5164 ha, nr 124/19 o pow. 17,5582 ha, nr 131/2  o pow. 0,1836 ha o łącznej pow. 18,3409 ha (ark. mapy 2),
 16. obręb DRZĘCZEWO - działka nr 180/1 o pow. 26,6168 (ark. mapy 2),
 17. obręb PIASKI - działki nr 813 o pow. 0,7700 ha, nr 817 o pow. 0,0400 ha), nr 818 o pow. 2,6200 ha, nr 819 o pow. 0,0600 ha, nr 820 o pow. 1,5000 ha, nr 821 o pow. 0,4500 ha, nr 822 o pow. 0,0100 ha o łącznej pow. 5,4500 ha (ark. mapy 1),
 18. obręb PIASKI - działki nr 823 o pow. 0,0700 ha, nr 825 o pow. 0,0800 ha, nr 826/1 o pow. 15,6560 ha, nr 827/2 o pow. 0,0196 ha, nr 828/2 o pow. 0,0493 ha, nr 829/3 o pow. 3,9279 ha o łącznej pow. 19,8028 ha (ark. mapy 1),
 19. obręb PIASKI - działki nr 860/1 o pow. 0,7109 ha, nr 860/3 o pow. 2,1379 ha, nr 861 o pow. 0,0300 ha,  nr 862/2 o pow. 15,7995 ha o łącznej pow. 34,6783 ha (ark. mapy 1),
 20. obręb PODRZECZE - część I działki nr 2 o pow. 12,7000 ha (ark. mapy 2),
 21. obręb PODRZECZE - część II działki nr 2 o pow. 12,0000 ha (ark. mapy 2),
 22. obręb PODRZECZE - działka nr 237 o pow. 9,3100 ha (ark. mapy 1),
 23. obręb PODRZECZE - część I działki nr 272 o pow. 14,3000 ha (ark. mapy 1),
 24. obręb PODRZECZE - część II działki nr 272 o pow. 12,5000 ha (ark. mapy 1),
 25. obręb PODRZECZE - część III działki nr 272 o pow. 13,0000 ha (ark. mapy 1),
 26. obręb PODRZECZE - część IV działki nr 272 o pow. 12,4000 ha (ark. mapy 1),
 27. obręb PODRZECZE - część V działki nr 272 o pow. 12,2000 ha (ark. mapy 1),
 28. obręb PODRZECZE - część VI działki nr 272 o pow. 13,3200 ha (ark. mapy 1),
 29. obręb PODRZECZE - część VII działki nr 272 o pow. 12,9800 ha i działka nr 271 o pow. 1,4200 ha o łącznej pow. 14,4000 ha (ark. mapy 1).

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.